Sexton H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sexton H

Olstad R, Søgaard AJ, Sexton H
30.03.1998
Sammendrag Tre helseundersøkelser i Finnmark i tidsrommet 1987-93 inneholdt likelydende spørsmål om mental helse. I fem kystkommuner ble en stor del av befolkningen undersøkt. Utviklingen i mental...
Sørlie T, Sørlie D, Sexton H, Vikan F, Tollefsen L
30.01.1998
Sammendrag Ved en kirurgisk avdeling brukte man to metoder for å kartlegge tidligere pasienters opplevelse av behandlingen. Den ene var en spesifikk tilfredshetsundersøkelse, den andre var en...
Sørlie T, Sexton H, Sørlie D
10.08.1997
Sammendrag En spørreskjemabasert etterundersøkelse av et tilfeldig utvalg på 1198 kirurgiske pasienter ble gjennomført gjennomsnittlig ti måneder etter behandling. 610 svarte tilstrekkelig utfyllende...