Husebye T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Husebye T

Aksnes J, Husebye T, Fjeld NB, Geiran OR
20.01.1998
Sammendrag I perioden 1988-94 ble 69 pasienter operert for infeksiøs endokarditt ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. En retrospektiv gjennomgang av materialet viste at 70% hadde kjent klaffefeil,...
Husebye T, Smith G, Lippe E von der, Jacobsen D, Fjeld NB
20.01.1998
Sammendrag I en retrospektiv studie av 68 pasienter med infeksiøs endokarditt fra Ullevål sykehus i perioden 1988-94, var Staphylococcus aureus det vanligste etiologiske agens (38%), fulgt av...
Amlo H, Haugeng KL, Wickstrøm E, Koss A, Husebye T, Jacobsen D
10.08.1997
Sammendrag Piggeple (Datura stramonium) inneholder hyoscyamin, atropin og skopolamin, noe som kan fremkalle antikolinerge fenomener. Misbruk av planten pga. de hallusinogene egenskapene forekommer i...