Krogstad U

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Krogstad U

Krogstad U, Hofoss D, Pettersen KI
10.12.1997
Sammendrag Pasienterfaringer blir vanligvis samlet gjennom spørreskjemaer med forhåndsoppstilte svaralternativer. En analyse av 3 600 svarskjemaer viste at innpå hver femte svarer benyttet seg av...