Ose L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ose L

Ose L, Vollebæk L-E, Tonstad S
20.04.1998
Sammendrag Den mest effektive metoden å oppdage familiær hyperkolesterolemi er ved å undersøke familiemedlemmer til allerede diagnostiserte pasienter. I henhold til lov om medisinsk bruk av...
Sundt E, Ose L, Tonstad S
20.02.1998
Sammendrag For å undersøke hvilke pasienter som henvises til Lipidklinikken ved Rikshospitalet ble 199 henvisninger i en periode i 1995 gjennomgått retrospektivt og sammenliknet med opplysninger om...
Tonstad S, Leren TP, Ose L
30.11.1997
Sammendrag Svær hyperlipidemi (totalkolesterolnivå >= 13 mmol/l) er en sjelden tilstand der det er viktig å stille en korrekt diagnose. Vi undersøkte 57 pasienter med isolert hyperkolesterolemi...
Svilaas A, Bye P, Strøm EC, Kolbjørnsen O, Tonstad S, Ose L
20.11.1997
Sammendrag 107 personer med primær hyperkolesterolemi deltok i en klinisk undersøkelse ved Lipidklinikken i fem år, med kostbehandling og lipidsenkende medikasjon (et statin). Ved studieavslutning...
Leren TP, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Pasienter med familiær hyperkolesterolemi har en betydelig økt risiko for å få hjerte- og karsykdom i ung alder. Det er viktig at disse høyrisikopasientene blir diagnostisert og behandlet...
Leren TP, Bakken KS, Rødningen OK, Gundersen KE, Sundvold H, Berg K, Tonstad S, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Familiær hyperkolesterolemi er en autosomal dominant arvelig sykdom som er karakterisert ved hyperkolesterolemi og tidlig debut av hjerte- og karsykdom. Til forskjell fra arvelige...