Lipoblastom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lipoblastom er en sjelden, benign tumor utgående fra umodne fettceller. Den forekommer nesten utelukkende i barnealder.Tumor er oftest lokalisert til ekstremitetene. Tumor viser ofte et raskt vekstmønster og har oftest betydelig størrelseved henvisningstidspunktet. Siden tumor histologisk inneholder umodne celler, kan den feilaktig oppfattes som malign.Henvisning til sykehus med erfaring i diagnostikk og behandling av bløtdelstumorer hos barn anbefales. Korrekt diagnosekan oftest stilles preoperativt. Behandlingen er kirurgisk ekstirpasjon. Vi presenterer tre pasienter med lipoblastomsom godt illustrerer klinikk, diagnostikk og behandling av denne type tumor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media