Schistad O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schistad O

Schistad O, Loe B, Viddal KO, Næss PA, Roald B, Reiseter T, Borthne A
10.10.1997
Sammendrag Lipoblastom er en sjelden, benign tumor utgående fra umodne fettceller. Den forekommer nesten utelukkende i barnealder. Tumor er oftest lokalisert til ekstremitetene. Tumor viser ofte et...