Viddal KO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Viddal KO

Viddal KO
10.11.1998
Invaginasjon av tarm er en tilstand som er knyttet til spedbarnsalder/småbarnsalder, men bare et fåtall av tilfellene er forårsaket av en medfødt feil. Det er sannsynlig at det lymfatiske vev i...
Viddal KO
20.09.1998
I dette nummer av Tidsskriftet omtales femurfrakturer hos barn fra to av våre store sykehus: Haukeland Sykehus og Regionsykehuset i Trondheim (1, 2). Ved etterundersøkelse av et stort antall...
Schistad O, Loe B, Viddal KO, Næss PA, Roald B, Reiseter T, Borthne A
10.10.1997
Sammendrag Lipoblastom er en sjelden, benign tumor utgående fra umodne fettceller. Den forekommer nesten utelukkende i barnealder. Tumor er oftest lokalisert til ekstremitetene. Tumor viser ofte et...