Roald B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roald B

Jensen P, Roald B
20.02.1999
Universitetene kritiseres for å være for eksamenssentrerte. Mye av kritikken begrunnes med at mange kandidater som består eksamen, ikke har fått med seg viktige sider av selve fagforståelsen (1). Vi...
Schistad O, Loe B, Viddal KO, Næss PA, Roald B, Reiseter T, Borthne A
10.10.1997
Sammendrag Lipoblastom er en sjelden, benign tumor utgående fra umodne fettceller. Den forekommer nesten utelukkende i barnealder. Tumor er oftest lokalisert til ekstremitetene. Tumor viser ofte et...