Mjell J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mjell J

Mjell J, Folkvord B
30.01.1999
Sammendrag Det har i mange år, og i ulike sammenhenger, vært tatt til orde for at noe må gjøres for å få en nærmere tilknytning mellom spesialitetene i allmenn- og samfunnsmedisin. Det er kommet...
Mjell J
20.10.1998
For ti år siden ble det beregnet at det i en vanlig allmennpraksis finnes lagret minst 72 ulike skjemaer og blanketter, og at et allmennmedisinsk årsverk genererer mer enn 10000 blanketter (1). Ved...
Mjell J
20.08.1998
“Turnustjenesten er overgangen mellom det medisinske studium og selvstendig arbeid som lege. Tjenesten er en kompletterende del av utdannelsen og obligatorisk for å oppnå autorisasjon som lege i...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Leger har i århundrer vært opptatt av å forbedre faglig praksis. De har tradisjonelt vært mindre opptatt av systemforbedringer, og mange har fortsatt den oppfatning at kvalitetsutvikling i...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Medisinsk kvalitetsnomenklatur er uoversiktlig, både i norsk og internasjonal sammenheng. Begrepene skal skape forståelse av og være et verktøy innen dette nye og viktige arbeidsområdet...
Skarsaune K, Mjell J
20.08.1996
Norsk allmennmedisin i 1990-årene Norsk allmennmedisin har seilt i medvind de siste årene. Allmennmedisin har vært godkjent som fullverdig spesialitet i over ti år. Av landets ca. 3500...