Brækhus A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brækhus A

Brækhus A
10.11.1999
Sammendrag Aldersdemens er en vanlig sykdom i eldre år, ca. 15% av befolkningen over 75 år rammes. Mange eldre med symptomer forenlig med demens utredes ikke tilstrekkelig. Én viktig årsak kan være...
Øksengård AR, Brækhus A, Engedal K, Laake K
20.10.1997
Sammendrag I september 1990 ble det åpnet en ny poliklinikk ved Ullevål sykehus; Hukommelsesklinikken. Hovedformålet var å etablere et enkelt, standardisert og lite tidkrevende opplegg for...
Brækhus A
20.10.1997
Sammendrag Fra fylte 70 år kreves helseattest for å inneha førerkort. Attesten skal utfylles av lege. Legen har meldeplikt dersom kravene til å ha sertifikat ikke er oppfylt. For legen kan...