Engedal K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Engedal K

Aarseth LB, Engedal K
30.10.1997
Sammendrag En stor andel av pasienter som blir innlagt i somatiske sykehus i dag er 75 år og eldre. Disse har ofte multiple sykdommer og hurtig innsettende funksjonsbegrensning og ferdighetstap. Rask...
Engedal K, Nordberg E, Moksnes K-M, Henriksen HK, Bergem ALM
20.10.1997
Sammendrag Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt som retter sin virksomhet mot pasienter med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Denne studien beskriver status for fagområdet og...
Engedal K, Bergem ALM, Holm M, Bragason A, Moksnes K-M
20.10.1997
Sammendrag Vi beskriver forekomsten av de alderspsykiatriske lidelsene og hvorledes behandlingstilbudet bør bygges opp i Norge. Alderspsykiatriske lidelser er kjennetegnet ved at det er en sammenheng...
Øksengård AR, Brækhus A, Engedal K, Laake K
20.10.1997
Sammendrag I september 1990 ble det åpnet en ny poliklinikk ved Ullevål sykehus; Hukommelsesklinikken. Hovedformålet var å etablere et enkelt, standardisert og lite tidkrevende opplegg for...