Alderspsykiatri - en spesialisert form for psykiatri

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver forekomsten av de alderspsykiatriske lidelsene og hvorledes behandlingstilbudet bør bygges opp i Norge.Alderspsykiatriske lidelser er kjennetegnet ved at det er en sammenheng mellom psykiatrisk og somatisk sykdom ellermellom psykiatrisk sykdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener.

  De hyppigste lidelsene er depresjon og demens. Psykoser, angst og tvangslidelser er mindre hyppige, men likevelviktige sykdomstilstander i det alderspsykiatriske fagfeltet.

  Behandlingstilbudet til disse pasientene er mangelfullt utbygd, og kunnskapsnivået innen alderspsykiatri er genereltlavt.

  Hvert fylke bør ha minst én differensiert alderspsykiatrisk avdeling, bestående av en sengeavdeling og en offentliggodkjent poliklinikk. Avdelingen må kunne ta hånd om eldre pasienter med uklare psykiske tilstander, pasienter meddemenstilstander og pasienter med funksjonelle lidelser. Den alderpsykiatriske avdelingen bør tilby undervisning,veiledning og rådgivning til primærhelsetjenesten. Det anbefales å opprette 1-1,5 senger per 1000 innbyggere som er 65år og eldre. Dagavdelinger bør opprettes i tettbygde strøk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media