Bergem ALM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bergem ALM

Engedal K, Nordberg E, Moksnes K-M, Henriksen HK, Bergem ALM
20.10.1997
Sammendrag Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt som retter sin virksomhet mot pasienter med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Denne studien beskriver status for fagområdet og...
Engedal K, Bergem ALM, Holm M, Bragason A, Moksnes K-M
20.10.1997
Sammendrag Vi beskriver forekomsten av de alderspsykiatriske lidelsene og hvorledes behandlingstilbudet bør bygges opp i Norge. Alderspsykiatriske lidelser er kjennetegnet ved at det er en sammenheng...