Veiledning i spesialistutdanningen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Veiledning som begrep og metode ble innført i utdanningen av spesialister i 1986. På grunn av en del skepsis ogusikkerhet nedsatte spesialitetsrådet i 1992 et utvalg for å utrede hvordan veiledning av spesialistkandidater fungertei den praktiske hverdag. Utredningen viste at utdanningsstrukturen er etablert ved de aller flesteutdanningsavdelinger. Det gjenstår fortsatt å utnytte utdanningsutvalg, veiledere og retten til to timers teoretiskundervisning maksimalt. Utvalget har laget en anbefaling om minimumskrav til veiledning. Utvalgets viktigste anbefalinger at man fortsatt beholder veiledning som basisstruktur og imøtegår kritikk på en positiv og konstruktiv måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media