Veiledning i spesialistutdanningen

Mikkelsen B, Aarseth O, Petersen H, Kjus S, Brekke D, Øien IJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Veiledning som begrep og metode ble innført i utdanningen av spesialister i 1986. På grunn av en del skepsis og usikkerhet nedsatte spesialitetsrådet i 1992 et utvalg for å utrede hvordan veiledning av spesialistkandidater fungerte i den praktiske hverdag. Utredningen viste at utdanningsstrukturen er etablert ved de aller fleste utdanningsavdelinger. Det gjenstår fortsatt å utnytte utdanningsutvalg, veiledere og retten til to timers teoretisk undervisning maksimalt. Utvalget har laget en anbefaling om minimumskrav til veiledning. Utvalgets viktigste anbefaling er at man fortsatt beholder veiledning som basisstruktur og imøtegår kritikk på en positiv og konstruktiv måte.

Anbefalte artikler