Mikkelsen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mikkelsen B

Mikkelsen B
10.03.1999
Ole Berg sa nylig på et seminar i regi av Forum for organisasjonsutvikling i sykehus (1) at ledelse i sykehus er for svak og nå er satt under administrasjon. Dette er en kortversjon av utviklingen...
Falck C, Mikkelsen B
20.02.1999
Sammendrag Norsk gynekologisk forening nedsatte høsten 1996 et utvalg for å utarbeide en oversikt over situasjonen for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer. Tall fra Utvalg for...
Mikkelsen B, Aarseth O, Petersen H, Kjus S, Brekke D, Øien IJ
30.09.1997
Sammendrag Veiledning som begrep og metode ble innført i utdanningen av spesialister i 1986. På grunn av en del skepsis og usikkerhet nedsatte spesialitetsrådet i 1992 et utvalg for å utrede hvordan...