Øien IJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øien IJ

Mikkelsen B, Aarseth O, Petersen H, Kjus S, Brekke D, Øien IJ
30.09.1997
Sammendrag Veiledning som begrep og metode ble innført i utdanningen av spesialister i 1986. På grunn av en del skepsis og usikkerhet nedsatte spesialitetsrådet i 1992 et utvalg for å utrede hvordan...
Brinchmann-Hansen Å, HoftvedtBO, Øien IJ, Skoglund E
10.08.1996
En velegnet metode for å bedre kvaliteten på spesialistutdanningen Sammendrag Den norske lægeforening har gjennomført et prøveprosjekt hvor fire sykehusavdelinger parvis har foretatt en gjensidig...