Edna T-H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Edna T-H

Haugen OA, Halvorsen TB, Aarset H, Øvrehus TA, Torp SH, Edna T-H, Ruud S
30.01.1999
Sammendrag Telepatologi kan være et godt tilbud for sykehus uten egen patolog, spesielt for å etablere frysesnittsservice. Fra 1995 har patologene ved Regionsykehuset i Trondheim betjent sykehus i...
Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I perioden 1980-89 ble det ved vårt sykehus behandlet 224 pasienter med choledochusstein. Det var 129 kvinner og 95 menn, median alder 72 år (18-96 år). Dette tilsvarer 22% av vårt...
Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I tiårsperioden 1980-89 ble det ved vår avdeling behandlet 342 pasienter med akutt steinrelatert kolecystitt, 202 kvinner og 140 menn med median alder 71 år (19-100 år). 13% hadde...
Edna T-H
20.03.1996
Noen nyere prinsipper I dette nummer av Tidsskriftet omtaler Kaare Solheim og medarbeidere sine erfaringer med leverskader i helseregion 1 i årene 1983-94 (1). De fleste pasientene, fire av fem, var...