Svinsås M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svinsås M

Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I perioden 1980-89 ble det ved vårt sykehus behandlet 224 pasienter med choledochusstein. Det var 129 kvinner og 95 menn, median alder 72 år (18-96 år). Dette tilsvarer 22% av vårt...
Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I tiårsperioden 1980-89 ble det ved vår avdeling behandlet 342 pasienter med akutt steinrelatert kolecystitt, 202 kvinner og 140 menn med median alder 71 år (19-100 år). 13% hadde...
Bjerkeset T, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag 1013 pasienter, 681 kvinner og 332 menn, med steinrelatert galleveislidelse ble behandlet i perioden 1980-89. Median alder var 66 år (18-100 år). 499 pasienter (49%) ble innlagt for...