Paraneoplastisk cerebellar degenerasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En 83 år gammel kvinne utviklet i løpet av få uker invalidiserende cerebellare symptomer. Den raske progredieringenforanlediget mistanke om paraneoplastisk årsak til pasientens symptomer.

  Det ble påvist en tumor i venstre fossa iliaca, og funn av antipurkinjecelle (anti-Yo)-antistoffer i serum ogspinalvæske og cancerantigen 125 i serum indikerte sterkt at ovariet var utgangspunkt, og at den cerebellaredegenerasjon var paraneoplastisk. Ved autopsi ble det påvist et adenokarsinom i venstre ovarium og nærmest fullstendigmangel på purkinjeceller i cerebellum. Kasuistikken illustrerer at paraneoplasi er en viktig differensialdiagnose vedraskt progredierende cerebellare symptomer, og at anti-Yo-antistoffer kan være en nyttig markør for primærtumor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media