Mørk S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mørk S

Almås T, Vedeler C, Moen G, Mørk S
30.08.1998
Sammendrag Cerebral amyloid angiopati affiserer intracerebrale kar, uten at det foreligger systemisk amyloidose. Amyloid avleires i små og middels store kar i cortex og leptomeningene. Cerebral...
Storstein A, Vedeler C, Krossnes B, Mørk S
30.08.1997
Sammendrag En 83 år gammel kvinne utviklet i løpet av få uker invalidiserende cerebellare symptomer. Den raske progredieringen foranlediget mistanke om paraneoplastisk årsak til pasientens symptomer...
Skjærpe KA, Tysnes O-B, Mørk S
30.03.1996
Litteraturoversikt med utgangspunkt i to tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs sykdom Sammendrag I løpet av de siste årene har sykdommene scrapie hos sau og bovin spongiform encefalopati hos storfe fått...