Borge LM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Borge LM

Borge LM, Brunsvig PF, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag Buskerud fylke startet prøveprosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud i 1991. Hovedmålsettingen var å gi et bedre poliklinisk tilbud til kreftpasienter i fylket samt å avlaste andre...
Brunsvig PF, Borge LM, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag I forbindelse med igangsetting av prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud ble det sendt ut spørreskjema til primærlegene i fylket. Det ble spurt om deres syn på hvordan kreftbehandlingen...