Gjesdal K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gjesdal K

Morisbak B, Gjesdal K
30.09.1999
Sammendrag Datamaskintolking av EKG er ikke fullkommen, og feilaktige tolkingsforslag kan forvirre. Vi ønsket å undersøke om leger i primærvaktsjiktet ved en medisinsk avdeling lar seg villede eller...
von Brandis P, Kjeldsen SE, Gjesdal K
20.06.1997
Sammendrag Plutselig hjertedød utgjør 10-20% av alle dødsfall i den vestlige verden. I 75% av tilfellene finner man en koronar årsak, og risiko for plutselig hjertedød øker med økende grad av...
Gjesdal K, Platou ES, Aass H, Orning OM
10.11.1996
Sammendrag Radiofrekvensablasjon av His-bunten ble gjort hos 33 pasienter med intraktabel atriearytmi (flimmer hos 23, flutter hos sju og atrietakykardi hos tre). Totalt AV-blokk ble oppnådd hos 30,...
Gjesdal K
20.03.1996
Fortsatt en god behandling eller foreldet terapi? Sammendrag Det er neppe vitenskapelig grunnlag for rutinemessig bruk av digitalis ved atrieflimmer. Mens digitalis reduserer ventrikkelfrekvensen i...