von Brandis P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av von Brandis P

von Brandis P, Kjeldsen SE, Gjesdal K
20.06.1997
Sammendrag Plutselig hjertedød utgjør 10-20% av alle dødsfall i den vestlige verden. I 75% av tilfellene finner man en koronar årsak, og risiko for plutselig hjertedød øker med økende grad av...