Bruk av alternativ medisin blant norske hospitaliserte kreftpasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I desember 1992 ble 911 kreftpasienter invitert til å delta i en nasjonal multisenterundersøkelse om bruk av alternativmedisin. I alt 642 pasienter (70,5%) fra landets fem helseregioner var inkluderbare i de endelige analysene av deinnkomne resultatene. 126av 630 evaluerbare pasienter (20%) var brukere av en eller flere metoder. Brukere avalternativ medisin fant man hyppigst i helseregion 5 (30,9%) (Finnmark/Troms/Nordland), sjeldnest i helseregion 4(13,1%) (Trøndelag). I nord og vest (helseregion 5 og 3) benyttet mer enn 70% av brukerne åndelige former foralternativ medisin (helbredelse ved bønn og healing), mens pasientene i helseregion 1 og 2 i 64,1% av tilfellene brukteikke-åndelige behandlingsmetoder (injeksjonsterapi, dietter/vitaminer, homøopati, soneterapi og andre). Middelaldrendepasienter med langvarig, ofte symptomatisk kreftsykdom var de hyppigste brukerne. Blant brukerne av alternativ medisinrapporterte 30% at de var gitt godt håp om helbredelse av legen sin, mens hele 50% av ikke-brukerne mente de var lovetå bli friske. De aller fleste pasientene oppgav familie og venner som viktigste kilde til informasjon om alternativmedisin. Brukere av alternativ medisin hadde i over 40% av tilfellene brukt alternativ medisin for annen sykdomtidligere. Omkring 40% av pasientene mente alternativ medisin burde være et tilbud for kreftpasienter i sykehus og atutøvere av alternativ medisin kunne ha nyttig kunnskap i kampen mot kreft. De fleste pasientene mente alternativmedisin kunne styrke dem og bedre deres allmenntilstand. Ti pasienter (sju av dem benyttet åndelige midler) mentebehandlingen kunne helbrede dem. Bare tre mente de var helbredet. Kostnadene ved bruk av alternativ medisin var hos defleste små, under 2000 kroner, men noen hadde brukt store summer. I alt 15 pasienter var blitt behandlet i utlandet, defleste i Danmark. Fire pasienter hadde sluttet den alternative behandlingen grunnet bivirkninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media