Bruk av alternativ medisin blant norske hospitaliserte kreftpasienter

Risberg T, Melsom H, Wist E, Kaasa S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I desember 1992 ble 911 kreftpasienter invitert til å delta i en nasjonal multisenterundersøkelse om bruk av alternativ medisin. I alt 642 pasienter (70,5%) fra landets fem helseregioner var inkluderbare i de endelige analysene av de innkomne resultatene. 126av 630 evaluerbare pasienter (20%) var brukere av en eller flere metoder. Brukere av alternativ medisin fant man hyppigst i helseregion 5 (30,9%) (Finnmark/Troms/Nordland), sjeldnest i helseregion 4 (13,1%) (Trøndelag). I nord og vest (helseregion 5 og 3) benyttet mer enn 70% av brukerne åndelige former for alternativ medisin (helbredelse ved bønn og healing), mens pasientene i helseregion 1 og 2 i 64,1% av tilfellene brukte ikke-åndelige behandlingsmetoder (injeksjonsterapi, dietter/vitaminer, homøopati, soneterapi og andre). Middelaldrende pasienter med langvarig, ofte symptomatisk kreftsykdom var de hyppigste brukerne. Blant brukerne av alternativ medisin rapporterte 30% at de var gitt godt håp om helbredelse av legen sin, mens hele 50% av ikke-brukerne mente de var lovet å bli friske. De aller fleste pasientene oppgav familie og venner som viktigste kilde til informasjon om alternativ medisin. Brukere av alternativ medisin hadde i over 40% av tilfellene brukt alternativ medisin for annen sykdom tidligere. Omkring 40% av pasientene mente alternativ medisin burde være et tilbud for kreftpasienter i sykehus og at utøvere av alternativ medisin kunne ha nyttig kunnskap i kampen mot kreft. De fleste pasientene mente alternativ medisin kunne styrke dem og bedre deres allmenntilstand. Ti pasienter (sju av dem benyttet åndelige midler) mente behandlingen kunne helbrede dem. Bare tre mente de var helbredet. Kostnadene ved bruk av alternativ medisin var hos de fleste små, under 2000 kroner, men noen hadde brukt store summer. I alt 15 pasienter var blitt behandlet i utlandet, de fleste i Danmark. Fire pasienter hadde sluttet den alternative behandlingen grunnet bivirkninger.

Anbefalte artikler