Wist E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wist E

Wist E
30.04.1999
Prognosen for kreftpasienter avhenger av utdanningsnivå og sosioøkonomisk status “Det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig,” heter det med et beskt epidemiologisk smil. Men slik er det...
Norum J, Wist E
30.10.1997
Sammendrag I perioden 1986-94 ble 173 kvinner gitt strålebehandling etter brystbevarende kirurgi eller radikal mastektomi. Ventetiden fra symptom til diagnose var 0-98,6 måneder (middelverdi 2,4...
Risberg T, Melsom H, Wist E, Kaasa S
30.06.1997
Sammendrag I desember 1992 ble 911 kreftpasienter invitert til å delta i en nasjonal multisenterundersøkelse om bruk av alternativ medisin. I alt 642 pasienter (70,5%) fra landets fem helseregioner...
Norum J, Wist E
10.01.1997
Sammendrag I perioden 1985-93 ble 55 pasienter behandlet for Hodgkins sykdom ved Regionsykehuset i Tromsø. Den gjennomsnittlige tiden fra første symptom til diagnose var fire måneder. Forsinkelsen...