Serum-digitoksin ved samtidig bruk av antiepileptika i rutinebehandling

Aass H, Johannessen SI, Osnes J-B, Skomedal T, Stokke KT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Samtidig bruk av digitoksin og enzyminduserende antiepileptika kan gi redusert serumnivå og dermed redusert effekt av digitoksin dersom ikke den økte metabolismen kompenseres med økt dose. Digitoksinbehandling styres i alt vesentlig ved hjelp av målinger av serumkonsentrasjonen. Opplysninger om mulig enzyminduserende effekt av fenobarbital, fenytoin og karbamazepin er lett tilgjengelig.

Sammenstilling av et utvalg analysesvar for digitoksin viser at de som bruker digitoksin sammen med fenytoin eller karbamazepin, har lavere serumnivå enn de som bruker digitoksin alene. Dette fører til at fraksjonen av pasienter som har serumnivå under terapeutisk område, dobles. De som bruker digitoksin sammen med fenobarbital, har ikke fått serumnivåene forskjøvet. Faktisk har relativt flere i denne gruppen serumnivåer innen terapeutisk område. Doseringen av digitoksin ser altså ut til å være fullkompensert i kombinasjon med fenobarbital, men den bør åpenbart få spesiell oppmerksomhet ved samtidig bruk av fenytoin eller karbamazepin.

Anbefalte artikler