Serum-digitoksin ved samtidig bruk av antiepileptika i rutinebehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Samtidig bruk av digitoksin og enzyminduserende antiepileptika kan gi redusert serumnivå og dermed redusert effekt avdigitoksin dersom ikke den økte metabolismen kompenseres med økt dose. Digitoksinbehandling styres i alt vesentlig vedhjelp av målinger av serumkonsentrasjonen. Opplysninger om mulig enzyminduserende effekt av fenobarbital, fenytoin ogkarbamazepin er lett tilgjengelig.

  Sammenstilling av et utvalg analysesvar for digitoksin viser at de som bruker digitoksin sammen med fenytoin ellerkarbamazepin, har lavere serumnivå enn de som bruker digitoksin alene. Dette fører til at fraksjonen av pasienter somhar serumnivå under terapeutisk område, dobles. De som bruker digitoksin sammen med fenobarbital, har ikke fåttserumnivåene forskjøvet. Faktisk har relativt flere i denne gruppen serumnivåer innen terapeutisk område. Doseringen avdigitoksin ser altså ut til å være fullkompensert i kombinasjon med fenobarbital, men den bør åpenbart få spesielloppmerksomhet ved samtidig bruk av fenytoin eller karbamazepin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media