Stokke KT

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stokke KT

Aass H, Johannessen SI, Osnes J-B, Skomedal T, Stokke KT
30.05.1997
Sammendrag Samtidig bruk av digitoksin og enzyminduserende antiepileptika kan gi redusert serumnivå og dermed redusert effekt av digitoksin dersom ikke den økte metabolismen kompenseres med økt dose...