Aass H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aass H

Aass H, Johannessen SI, Osnes J-B, Skomedal T, Stokke KT
30.05.1997
Sammendrag Samtidig bruk av digitoksin og enzyminduserende antiepileptika kan gi redusert serumnivå og dermed redusert effekt av digitoksin dersom ikke den økte metabolismen kompenseres med økt dose...
Anfinsen OG, Aass H, Amlie JP
30.01.1997
Sammendrag Etter gjennomgått hjerteinfarkt er redusert hjertefrekvensvariabilitet en uavhengig risikofaktor for både fatale og ikke-fatale arytmier og for total kardial død. Analyse av...
Gjesdal K, Platou ES, Aass H, Orning OM
10.11.1996
Sammendrag Radiofrekvensablasjon av His-bunten ble gjort hos 33 pasienter med intraktabel atriearytmi (flimmer hos 23, flutter hos sju og atrietakykardi hos tre). Totalt AV-blokk ble oppnådd hos 30,...