Malt EA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Malt EA

Malt EA, Bille H, Ekeberg Ø, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å kartlegge omfanget av konsultasjon-liaison-tjenesten ved norske somatiske sykehus, hvor mye ressurser som benyttes til virksomheten, hvordan tjenesten...