Ekeberg Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ekeberg Ø

Ekeberg Ø, Loge JH
30.10.1999
Sammendrag Antall organtransplantasjoner har økt sterkt i de siste 30 år. Målet med transplantasjon er å gi pasienter med terminal og alvorlig organsvikt økt livslengde, men også en meningsfylt...
Ekeberg Ø
30.09.1998
Sammendrag Den første flytur ble gjennomført av brødrene Wright i 1903. Flyging er nå meget trygt. Sannsynligheten for å havarere er mindre enn én per million flyturer. Dødeligheten ved havari er...
Kjølseth I, Ekeberg Ø
10.11.1997
Sammendrag Ni pasienter (seks kvinner, tre menn, gjennomsnittsalder 73,5 år) ble intervjuet etter selvmordsforsøk. Målsettingen var å beskrive livshistoriene som førte frem til selvmordsforsøkene...
Wiers-Jenssen J, Vaglum P, Ekeberg Ø
20.08.1997
Sammendrag Denne landsrepresentative studien tar for seg et kull medisinstudenters ambisjonsnivå og spesialitetspreferanser ved studieslutt sammenliknet med et kull begynnerstudenter. I begge kullene...
Malt EA, Bille H, Ekeberg Ø, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å kartlegge omfanget av konsultasjon-liaison-tjenesten ved norske somatiske sykehus, hvor mye ressurser som benyttes til virksomheten, hvordan tjenesten...