Stegane J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stegane J

Ruyter KW, Bjørnsborg E, Stegane J, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Kliniske etikkomiteer er nå etablert ved tre sykehus i Norge som følge avet treårig prosjektsamarbeid mellom Senter for medisinsk etikk, Sosial- og helsedepartementet og sykehusene. Med...