Ruyter KW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ruyter KW

Ruyter KW, Nyquist I
20.08.1999
Sammendrag Artikkelen er en presentasjon og vurdering av 105 prosjekter fremlagt for den regionale komiteen for medisinsk forskningsetikk i helseregion 1 i perioden 1987-97. Komiteens arbeid er satt...
Ruyter KW
10.12.1997
Sammendrag I Nürnberg for 50 år siden stod vel 20 tyske leger tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Markeringen av jubileet er en påminnelse om at medisinsk forskningsetikk er foranlediget av...
Ruyter KW, Bjørnsborg E, Stegane J, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Kliniske etikkomiteer er nå etablert ved tre sykehus i Norge som følge avet treårig prosjektsamarbeid mellom Senter for medisinsk etikk, Sosial- og helsedepartementet og sykehusene. Med...