Hansen TWR

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hansen TWR

Hansen TWR, Liavaag AH
30.11.1999
Sammendrag Spørsmålet om dødshjelp er mye diskutert, og både juridiske, etiske, medisinske og religiøse sider har vært belyst. Etter vårt syn har et viktig aspekt ved veien mot døden vært neglisjert...
Hansen TWR
20.05.1999
Sammendrag Tidlig utskrivning av mor og barn fra fødeavdelinger er blitt stadig mer vanlig i det siste tiåret. Drivkreftene har vært dels historiske, dels ideologiske, men trolig har økonomiske...
Sigurdsson L, Hansen TWR
28.02.1998
Sammendrag Neonatal hemokromatose er en sykdom som affiserer fostre og nyfødte. Den karakteriseres av leversvikt, og er ofte symptomgivende fra første levedag med koagulopati, hypoalbuminemi,...
Fjær RB, Abrahamsen TG, Bruu A-L, Hansen TWR
20.04.1997
Sammendrag Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette ved fødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller...