Abrahamsen TG

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Abrahamsen TG

Westergren T, Abrahamsen TG, Egeland T
10.08.1999
Sammendrag Barn behandles ofte med antiinfeksiøse legemidler både i og utenfor sykehus, men det foreligger lite data om antibiotikabruk ved sykehusenes barneavdelinger. Vi har gjennomgått leveransene...
Roald HE, Traaholt L, Åbyholm F, Abrahamsen TG, Bakke SJ
20.04.1997
Sammendrag I artikkelen presenteres deler av et opplegg for pasienter med hemangiomer og vaskulære malformasjoner. En systematisk tilnærming og oppfølging av disse pasientene letter både pasientenes...
Fjær RB, Abrahamsen TG, Bruu A-L, Hansen TWR
20.04.1997
Sammendrag Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette ved fødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller...