Steine S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steine S

Swensen E, Steine S
20.10.1997
Sammendrag Den norske lægeforening opprettet i 1976 en stipendordning for allmennpraktikere. Evaluering av perioden 1986-93 ble foretatt ved at stipendiater, søkere som fikk avslag og ansatte ved de...
Sandbæk G, Steine K, Røseth AG, Falch JA, Steine S
20.03.1997
Sammendrag Tre norske leger krysset, uten etterforsyninger, Grønland på ski fra øst til vest på 21 dager (24.4.-14.5.1996). Endringer i kroppssammensetning ble målt ved hjelp av dobbelt...
Sandvik E, Steine S, Kjeldsen S
10.09.1996
Sammendrag De ble foretatt blodtrykksmåling hos 68 pasienter med mild hypertensjon på legekontoret. Blodtrykk målt av lege ble sammenliknet med blodtrykk målt av sykepleier og med pasientenes...