Gjerberg E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gjerberg E

Hofoss D, Falkum E, Gjerberg E
20.03.1997
Sammendrag Legekårsundersøkelsen gir opplysning om hvor ofte leger opplever anerkjennelse (“ros og påskjønnelse”) for god innsats fra overordnede, kolleger, sykepleiere og hjelpepersonell. Av de fire...
Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG
10.03.1997
Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble...
Gjerberg E, Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw
10.06.1996
Sammendrag Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legene selv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen...
Gjerberg E
30.05.1996
En analyse av virksomheten basert på avdelingsledernes vurderinger Sammendrag Mens medienes omtale av norske sykehjem ofte gir et negativt bilde av virksomheten, vurderer avdelingssykepleiere ved 212...