Fastsettelse av medisinsk invaliditet som følge av nakkeslengsskade

Opjordsmoen S, Bøyesen O, Nestvold K, Rø M, Unsgård G, Vigen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norske leger har forskjellig syn på konsekvensene av nakkeslengsskade, og dette har bl.a. gitt seg utslag i sprik med hensyn til vurdering av medisinsk invaliditet. Legeforeningen opprettet derfor en rådgivende tvistenemnd for nakkeskader, som har vært operativ siden april 1992. Ved utgangen av 1995 var 112 saker ferdigbehandlet. Gjennomsnittsverdiene for medisinsk invaliditetsgrad lå 20% høyere hos de spesialister som skåret høyest enn hos dem som skåret lavest. Gjennomsnittsverdien for nemnden lå imellom, men nærmere de laveste verdiene. I erklæringene med høyest skåre ble organisk hjernelidelse diagnostisert hos ca. 50% av de skadelidte, mens nemnden mente dette kun var verifisert hos 10%. De fleste leger avvek tilfeldig og lite fra nemnden, men en tredel lå systematisk høyere og noen få systematisk lavere. Nemndens arbeid representerer en standardisering i henhold til gjeldende retningslinjer.

Anbefalte artikler