Fastsettelse av medisinsk invaliditet som følge av nakkeslengsskade

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norske leger har forskjellig syn på konsekvensene av nakkeslengsskade, og dette har bl.a. gitt seg utslag i sprik medhensyn til vurdering av medisinsk invaliditet. Legeforeningen opprettet derfor en rådgivende tvistenemnd fornakkeskader, som har vært operativ siden april 1992. Ved utgangen av 1995 var 112 saker ferdigbehandlet.Gjennomsnittsverdiene for medisinsk invaliditetsgrad lå 20% høyere hos de spesialister som skåret høyest enn hos demsom skåret lavest. Gjennomsnittsverdien for nemnden lå imellom, men nærmere de laveste verdiene. I erklæringene medhøyest skåre ble organisk hjernelidelse diagnostisert hos ca. 50% av de skadelidte, mens nemnden mente dette kun varverifisert hos 10%. De fleste leger avvek tilfeldig og lite fra nemnden, men en tredel lå systematisk høyere og noen fåsystematisk lavere. Nemndens arbeid representerer en standardisering i henhold til gjeldende retningslinjer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media