Rø M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rø M

Opjordsmoen S, Bøyesen O, Nestvold K, Rø M, Unsgård G, Vigen T
10.01.1997
Sammendrag Norske leger har forskjellig syn på konsekvensene av nakkeslengsskade, og dette har bl.a. gitt seg utslag i sprik med hensyn til vurdering av medisinsk invaliditet. Legeforeningen...