Vigen T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vigen T

Vigen T
30.10.1999
Alternativer til referanseprissystemet må finnes Snart skal ny apoteklov (1) drøftes i Stortinget. Proposisjonen er en videreføringav Strøm-utvalgets utredning (2) og Grund-utvalgets innstilling (3...
Vigen T
20.08.1999
EU-direktivet som tillater patent på humane gener må stoppes Et EU-direktiv om patent på humane gener knyttet til brystkreft fikk nylig en viss omtale i mediene. På Dagsrevyen i NRK 1 4.8. 1999...
Vigen T
10.02.1999
Legemangelen har i de senere år vært et sentralt tema i offentlig debatt. Dette har gjenspeilt seg både i stortingsdokumenter og i medieoppslag. Særlig interesse har det vært for antall ubesatte...
Høverstad T, Larsen E Bø, Ramstad G, Vigen T, Kjennvold S
10.01.1999
Sammendrag Et utvalg med representanter fra Legeforeningen og Forsikringsforbundet har gått gjennom problemstillinger knyttet til forsikringsselskapenes innhenting og bruk av helseopplysninger. En...
Vigen T
20.04.1997
Folketrygdens utgifter til sykelønn var i 1995 11,4 milliarder kroner (1). Selv om ingen kjenner det eksakte beløp som utbetales av arbeidsgiverne i de første to ukene av et sykefravær, blir det...
Opjordsmoen S, Bøyesen O, Nestvold K, Rø M, Unsgård G, Vigen T
10.01.1997
Sammendrag Norske leger har forskjellig syn på konsekvensene av nakkeslengsskade, og dette har bl.a. gitt seg utslag i sprik med hensyn til vurdering av medisinsk invaliditet. Legeforeningen...