Mair IWS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mair IWS

Kværner KJ, Moen MC, Haugeto OH, Mair IWS
30.11.1999
Sammendrag Den vanligste årsaken til operativ behandling hos barn er sykdommer i øvre luftveier. Kirurgisk behandling i dette området består av ulike kombinasjoner av adenotomi, tonsillektomi,...
Kværner KJ, Mair IWS
20.11.1997
Sammendrag Sekretorisk otitt, eller mellomørekatarr, er definert som tilstedeværelse av væske bak en intakt trommehinne, uten akutte sykdomstegn eller symptomer. Sekretorisk otitt etterfølger...
Kværner KJ, Mair IWS
20.11.1997
Sammendrag Akutt otitis media er definert som en klinisk identifiserbar mellomøreinfeksjon, akutt innsettende og av kort varighet. Før to års alder har om lag 40% av alle barn hatt minst en akutt...
Kongelf E, Rosseland LA, von der Lippe E, Mair IWS
10.01.1997
Sammendrag Vi beskriver fire pasienter med alvorlig gruppe A- streptokokkinfeksjon, innlagt i en øre-nese-halsavdeling. Tre av pasientene gjennomgikk alvorlig flegmonøs, dels nekrotiserende...