Rosseland LA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rosseland LA

Kongelf E, Rosseland LA, von der Lippe E, Mair IWS
10.01.1997
Sammendrag Vi beskriver fire pasienter med alvorlig gruppe A- streptokokkinfeksjon, innlagt i en øre-nese-halsavdeling. Tre av pasientene gjennomgikk alvorlig flegmonøs, dels nekrotiserende...