Nakstad PH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nakstad PH

Hetland S, Berg-Johnsen J, Heier T, Nakstad PH
20.01.1998
Sammendrag I løpet av ett år ble tre pasienter operert for intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling. Alle pasientene fikk sterke ryggsmerter og utviklet økende lammelser med...
Nakstad PH
28.02.1997
Nesten alle mennesker får én eller flere episoder med ryggsmerter i løpet av sitt liv. De fleste tilfeller av ryggsmerter går heldigvis over av seg selv. Det er likevel ingen tvil om at prolaps fra...
Nakstad PH, Haakonsen M, Berg-Johnsen J, Magnæs B
20.11.1996
Sammendrag Den første embolisering av cerebrale aneurismer med Guglielmi Detachable Coils (GDC) i Norden ble utført i Oslo i 1992. Etter tidligere preliminær erfaring med 15 pasienter refereres nå...
Halvorsen TM, Nilsson S, Nakstad PH
30.06.1996
Spondylolyse og -listese i lumbalcolumna hos unge idrettsutøvere med ryggsmerter Sammendrag Det er økt hyppighet av spondylolyse/-listese hos idrettsutøvere med gjentatte fleksjons- og...