Strand T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Strand T

Nilsen JE, Strand T
20.10.1999
Skal kvalitetssikring baseres på lokale initiativ eller er det på tide med sentrale retningslinjer? Prehospital akuttmedisin har vært gjenstand for bred faglig og offentlig debatt gjennom flere år og...
Bjorvatn K, Bårdsen A, Reimann C, Morland G, Skarphagen H, Sæther O, Siewers U, Hall G, Strand T
10.01.1997
Sammendrag I Norge har vi rikelig tilgang på vann, men forurensing truer kvaliteten på drikkevannet. Grunnvann er relativt godt beskyttet mot forurensing. Det er i dag mindre enn 15% av befolkningen...
Dybvik T, Strand T, Steen PA
10.11.1996
Sammendrag Effekten av buffer på overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus ble undersøkt i en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, kontrollert undersøkelse. 502 pasienter med asystoli eller...