Dybvik T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dybvik T

Dybvik T, Strand T, Steen PA
10.11.1996
Sammendrag Effekten av buffer på overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus ble undersøkt i en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, kontrollert undersøkelse. 502 pasienter med asystoli eller...
Dybvik T, Halvorsen P, Steen PA
10.03.1996
Sammendrag En to år gammel gutt fikk ved en feil en intravenøs injeksjon av 50 mg racemisk adrenalin, svarende til 1,8 mg kg -1 av l-adrenalin. Blodtrykket steg til 160/105 mmHg, hjertefrekvensen til...