Ablasjon av His-bunten ved atriale arytmier

Gjesdal K, Platou ES, Aass H, Orning OM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Radiofrekvensablasjon av His-bunten ble gjort hos 33 pasienter med intraktabel atriearytmi (flimmer hos 23, flutter hos sju og atrietakykardi hos tre). Totalt AV-blokk ble oppnådd hos 30, mens to fikk partielt blokk med tilfredsstillende ventrikkelfrekvens. Alle ble behandlet med pacemaker. Ablasjonen lyktes ikke hos en pasient med hypertrofisk kardiomyopati. Behandlingsresultatene er gode. Imidlertid kan vi i dag gjøre målrettet ablasjon av atrietakykardi og atrieflutter og i en del tilfeller bremse den AV-nodale overledning ved kronisk flimmer uten å lage totalt AV-blokk. Ablasjon av His-bunten er et ultimum refugium ved atrieflimmer når medikamenter ikke gir tilfredsstillende effekt.

Anbefalte artikler