Ablasjon av His-bunten ved atriale arytmier

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Radiofrekvensablasjon av His-bunten ble gjort hos 33 pasienter med intraktabel atriearytmi (flimmer hos 23, flutter hossju og atrietakykardi hos tre). Totalt AV-blokk ble oppnådd hos 30, mens to fikk partielt blokk med tilfredsstillendeventrikkelfrekvens. Alle ble behandlet med pacemaker. Ablasjonen lyktes ikke hos en pasient med hypertrofiskkardiomyopati. Behandlingsresultatene er gode. Imidlertid kan vi i dag gjøre målrettet ablasjon av atrietakykardi ogatrieflutter og i en del tilfeller bremse den AV-nodale overledning ved kronisk flimmer uten å lage totalt AV-blokk.Ablasjon av His-bunten er et ultimum refugium ved atrieflimmer når medikamenter ikke gir tilfredsstillende effekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media