Platou ES

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Platou ES

Platou ES
10.10.1998
Torstein Gundersen viser i dette nummer av Tidsskriftet at atriepacing kan gjennomføres uten større problemer, og at en slik behandling sannsynligvis bedrer pasientens prognose og er kostnadseffektiv...
Aursnes I, Osnes J-B, Platou ES
28.02.1997
Sammendrag Kalsiumantagonister var i Norge i 1994 den mest anvendte gruppen hjertemedikamenter. Markedsleder innenfor gruppen var amlodipin. Metaanalyser av kliniske studier tyder imidlertid på at...
Gjesdal K, Platou ES, Aass H, Orning OM
10.11.1996
Sammendrag Radiofrekvensablasjon av His-bunten ble gjort hos 33 pasienter med intraktabel atriearytmi (flimmer hos 23, flutter hos sju og atrietakykardi hos tre). Totalt AV-blokk ble oppnådd hos 30,...
Bjørnerheim R, AndreassenAK, Nitter-Hauge S, Smith P, Platou ES, Smiseth OA
20.03.1996
Sammendrag Til tross for økning i utdanningsstillinger på slutten av 1980-tallet er det generelle inntrykket at det er for liten tilgang på grenspesialister i kardiologi, særlig ved sentral- og...