Beiske K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beiske K

Kvalheim G, Pharo A, Holte H, Jakobsen E, Erikstein B, Kvaløy S, Beiske K, Nesland J, Smeland EB
10.09.1996
Sammendrag Hematopoetiske progenitorceller som uttrykker CD34-antigenet, inneholder celler som både bidrar til kort- og langtidsrekonstituering av hematopoesen etter høydosebehandling. Her...
Loraas A, Lote K, Samdal H Holm, Beiske K, Langholm R
20.01.1996
Sammendrag Humant T-cellelymfotropt virus type I (HTLV-I) er et retrovirus som er endemisk i Sørvest Japan, Karibia, deler av Sør-Amerika samt Afrika. Dette virus regnes som etiologisk faktor ved...