Smeland EB

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Smeland EB

Heim S, Smeland EB
20.06.1998
Sammendrag Leukemier og lymfomer er genetisk karakterisert ved at de maligne cellene inneholder patogenetisk viktige, sykdomsspesifikke mutasjoner. Mange av mutasjonene fremkommer gjennom balanserte...
Kvalheim G, Pharo A, Holte H, Jakobsen E, Erikstein B, Kvaløy S, Beiske K, Nesland J, Smeland EB
10.09.1996
Sammendrag Hematopoetiske progenitorceller som uttrykker CD34-antigenet, inneholder celler som både bidrar til kort- og langtidsrekonstituering av hematopoesen etter høydosebehandling. Her...