Flaatten H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Flaatten H

Flaatten H
30.09.1997
Sammendrag Anestesiavdelingene ved 29 region-, sentral- og fylkessykehus ble kontaktet høsten 1996. De ble spurt om intensivavdelingens størrelse og legebemanning, om bruk av ulike intensivmedisinske...
Flaatten H
10.04.1997
Helt siden spinalanestesi ble tatt i bruk av den tyske kirurgen Bier i 1898 har man vært klar over at hodepine kunne oppstå postoperativt (1). Hodepinen har ett karakteristisk særtrekk: Den er...
Trovik J, Haram K, Berstad A, Flaatten H
30.08.1996
Et alternativ til parenteral ernæring Sammendrag Hyperemesis gravidarum med minst 5% tap av pregravid vekt, forekommer i 0,1-0,2% av alle svangerskap. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikasjoner...
Aardal S, Flaatten H
20.04.1996
Et nytt behandlingstilbud ved akutt lungesvikt og sjokklunge Sammendrag Sjokklunge har høy mortalitet og kan fortsatt by på store terapeutiske utfordringer. Oksygeneringssvikten krever oftest...
Flaatten H
10.03.1996
Errare humanum est Menneskelig svikt er en kjent årsak til feil i pasientbehandling eller diagnostikk. Gode undersøkelser som retter søkelyset mot dette problemet, er imidlertid sjelden vare i den...