Haram K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haram K

Hervig T, Haram K, Sandset PM
30.10.1998
Sammendrag De viktigste risikofaktorene for dyp venetrombose i svangerskapet og i barselperioden er preeklampsi, operativ forløsning, langvarig sengeleie, adipositas og hemostatiske defekter (...
Haram K, Bergsjø P, Tangvik RJ
20.09.1997
Sammendrag Artikkelen gir en oversikt over mors vekt før og i svangerskapet og vektøkning i svangerskapet, definisjon av over- og undervekt, årsak til vektavvik (f.eks. hyperemesis, anorexia nervosa...
Haram K, Hervig T, Ulvik RJ
10.03.1997
Sammendrag Normal hemoglobinkonsentrasjon i første del av svangerskapet er 11-13,5 g/100 ml, i midtre del 10-13 g/100 ml og i 3. trimester 11-14 g/100 ml. Både høyt og lavt hemoglobinnivå kan være...
Haram K, Hervig T, Ulvik RJ
10.03.1997
Sammendrag Det er et fysiologisk økt jernbehov i svangerskapet. Norsk kosthold, med en daglig tilførsel av 12-15 mg jern, er utilstrekkelig til å dekke det økte jernbehovet. Statens ernæringsråd...
Haram K, Thordarson H, Nedrebø BG, Reigstad H
30.11.1996
Sammendrag Artikkelen gir en oversikt over diabetes mellitus i svangerskapet på bakgrunn av gjeldende syn i internasjonal litteratur og egne erfaringer. Ulike komplikasjoner, slik som misdannelser,...
Haram K, Thordarson H, Nedrebø BG, Reigstad H
30.11.1996
Sammendrag Svangerskapsdiabetes kan defineres som alle grader av nedsatt glukosetoleranse i svangerskapet og diabetes mellitus som oppdages i svangerskapet. Tilstanden er assosiert med økt frekvens...
Trovik J, Haram K, Berstad A, Flaatten H
30.08.1996
Et alternativ til parenteral ernæring Sammendrag Hyperemesis gravidarum med minst 5% tap av pregravid vekt, forekommer i 0,1-0,2% av alle svangerskap. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikasjoner...